Freshman Dorian Etheridge embracing role as Cards starter

Freshman Dorian Etheridge embracing role as Cards starter