APP EXTRA: Trinity boys entertain Pink & White game crowd

APP EXTRA: Trinity boys entertain Pink & White game crowd