Party celebrates Ethiopian teen who had successful spine surgery

Party celebrates Ethiopian teen who had successful spine surgery